AFILIERI

Membru ONPH-R
Membru al reţelei de sănătate mintală iniţiată de Fundaţia ESTUAR Constanta
Membră PROFAS
Colaborări şi schimb de informaţii cu :
CENTRAS, CRJ, MOTIVATION România, Corpul Păcii, Fundaţia “Contact a Family”, Centru de resurse Galaţi

MEMBRU ÎN REȚEAUA FONPC
Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Protecţia Copilului este o reţea cu aproximativ 100 de membri, care activează ca principal interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.
Înfiinţată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, în folosul copiilor şi al comunităţii ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea/autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi în acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă/continuitate, parteneriat, transparenţă, participare şi implicare.
Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale TREBUIE! Brăila, în calitate de furnizor de servicii pentru copii şi tineri cu dizabilităţi, prin Organizaţia Naţională este membru fondator al federaţiei implementand numeroase proiecte cu finanţare sau în parteneriat cu FONPC:
“SALVĂM COPIII SALVÂND FAMILIA” – 2003 “SUNT ŞI EU COPIL CA TINE!” – 2004 “ZÂMBIM ÎN WEEKEND – Club deschis şi copiilor de la sate” – 2006-2007

În anul 2013, FONPC a oferit organizaţiei noastre oportunităţi de a milita pentru promovarea şi respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi conform coventiilor internaţionale ratificate de România. Astfel TREBUIE! Brăila a fost prezentă la evenimentele:
• Conferința organizațiilor non-guvernamentale cu tema: Dezvoltarea priorităților și a strategiei naționale în reforma sistemului de protecție a copilului pentru perioada 2014 – 2020 (18-19 iunie 2013)
• Conferinţa finală a proiectului pe tema Dialogul public – privat în domeniul finanţării serviciilor sociale (20 august 2013)
• Sesiuni de lucru pentru realizarea Raportul Alternativ 2013 privind respectarea Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului în România, în vederea influenţării procesului de revizuire/actualizare a politicilor publice privind drepturile copilului în România pentru anii următori, urmând ca până în ianuarie 2014 să se analizeze datele şi să se centralizeze informaţiile
• Masa rotundă privind diseminarea Raportului de analiză de date privind “Monitorizarea Dreptului la educaţie şi timp liber” în România. Evenimentul este parte a proiectului cu acelaşi titlu, implementat de FONPC în parteneriat cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi desfăşurat în cadrul Parteneriatului privilegiat gestionat de SOS Satele Copiilor Danemarca şi finanţat de Fundaţiile Velux – componenta „Micro-granturi – paşi către autonomie” ce are obiectiv general promovarea contribuţiei organizaţiilor membre ale societăţii civile, ca actori importanţi pentru dezvoltare şi participare în domeniul protecţiei şi implementării drepturilor copilului.
• Participarea la elaborarea celui de-al treilea Raport Alternativ la Raportul de Ţară cu privire la respectarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului în România. La invitaţia Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, organizaţia TREBUIE! Brăila a distribuit şi prelucrat un chestionar către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar, Servicii Publice de Asistenţă Socială etc.)
• Participarea la activităţile proiectului “Dezvoltare strategica pentru apararea drepturilor copilului” desfășurat de FONPC. Prin acest proiect organizația va beneficia de o evaluare organizațională, Cursuri de formare, campanie de Advocacy la nivel local și național pe tematici de interes pentru organizaţie – contractarea serviciilor sociale, interzicerea instituţionalizării copiilor sub 3 ani, creşterea accesului ONG-urilor la finanţări etc.
• Organizatia a trecut printr-o etapa de evaluare organizationala desfasurata in cadrul proiectului “ Dezvoltare strategica pentru apararea drepturilor copilului” desfasurat de FONPC – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Copilului
• Participarea la Conferinta de lansare a proiectului “Promovarea Strategiei Nationale de Educatie Parentala”, implementat de FONPC, Fundatia Copiii si Formation des parents.ch
• Participare a doua angajate din organizatie la cursurile de Advocacy si de Dezvoltare organizationala/planificare strategica/fundraising organizate de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil.
• Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale “TREBUIE!” – Filiala Braila in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a organizat o Masa Rotunda cu tema: «Contractarea serviciilor sociale: o solutie pentru a raspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din judetul nostru!» in data de 13 octombrie 2015
Despre FONPC pe pagina http://www.fonpc.ro/