Istoric

UN ALTFEL DE CV… spre neuitare…si nu e totul …

https://www.trebuiebraila.ro/cutia-cu-amintiri/

Ilie Teodora, Mama Irinei

De 25 de ani – PAS cu PAS ..pentru că…

     ”Oamenii din oraşul Braila nu sunt diferiţi de alţi oameni din alte locuri. Au aceleaşi bucurii şi necazuri, acelaşi speranţe şi împliniri. Ca în oricare alt loc din lume şi la Brăila există familii cu copii, tineri, adulţi şi bătrâni cu diferite dizabilităţi.
Când în familia ta se naste un copil cu dizabilități şi începi sa mergi alături de el pe drumul marginalizării, al cuvîntului NU, iei hotărârea că TREBUIE să faci totul pentru a-i oferi o viață mai bună, că TREBUIE să găseşti soluţii, să construieşti din speranţe şi iubire o viață cât mai aproape de normalitate. Pentru fiecare din noi exista oameni fapte, locuri sau intamplari care ne marcheaza drumul in viata sau mai bine spus destinul. Pentru mine, ILIE TEODORA-MAMA, Irina a reprezentat motivul pentru care am început și am continuat deși am căzut și am îngenunchiat de multe ori. În anul 2016 mi-am demonstrat mie și altora pentru a nu știu câta oară că nu există alte bariere în calea dizabilității decât cele ridicate de lumea exterioară și am reușit să aduc lumină în ochii Irinei deși în proporție de 100% am fost descurajată de specialiști. Din durere, umilință, uși inchise am învățat că noi parintii trebuie sa fim primii apărători ai drepturilor copiilor noștri cu dizabilități, sa fim din toate câte puțin, și doctori, și profesori, și actori, și logopezi… să fim incomozi, diplomați, încăpățânați dar mai ales încrezători că soarele va răsări și pe strada noastră .
Când un om visează singur, acesta e doar un vis.
Când mai mulţi oameni visează împreună, acesta e începutul unei realităţi.
Fiecare din noi singur nu poate schimba O LUME, dar împreună putem schimba lumea CUIVA
Viața ne demonstrează continuu ca dacă privim cu ochii inimii vedem DIFERENŢA ca pe o altfel
existenţa pentru că unii din noi: „Aleargă fără să atingă pământul, văd cu vârful degetelor, aud cu
trupul, înţeleg cu inima”. Unii numesc toate acestea dizabilităţi dar in egală masură putem crede că
sunt abilităţi speciale de viată. Contează doar perspectiva și atitudinea.” ILIE TEODORA

Totul a început  în toamna anului 1996, pe 23 noiembrie, când un grup de părinţi purtând in inimă  curajul începutului şi credinţa că fac totul pentru copiii lor, încurajați de o tânără studentă brăileancă Carmen Goreș, au constituit Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale TREBUIE – Filiala Brăila a Organizatiei Nationale TREBUIE.
Așa s-a născut o mică organizație de părinți care a inceput să crească frumos ajungând azi la frumoasa varsta de 25 de ani
Având ca resurse de bază voluntariatul părinţilor, la care s-a adăugat sprijinul financiar al organizaţiei suedeze Radda Barnen  ( Salvati Copiii) şi consultanţa din partea organizaţiei Naţionale, în mai puţin de un an  la 1 septembrie 1997,  s-a deschis Centru de Pedagogie Curativă Şi Educaţie Specială IRIS pentru 14 copii care nu aveau acces nici macar în scolile speciale din cauza dizabilitaților intelectuale severe.
Nici o etapă de dezvoltare nu fost ușoară astfel că unii au renuntat de tot, alţii au plecat dar s-au întors, în timp ce  inima acestui grup de inițiativa nu s-a oprit niciodata din bătăi și din luptă
S-a valorificat  orice finanțare, orice cale buna de urmat pentru ca usa Centrului să se deschidă în fiecare  zi de zi timp de 25 de ani . Au fost momente cand s-a continuat programul doar cu  voluntari sau când TREBUIE! a existat și  și-a  încărcat bateriile din proiecte mici de 500-1000 de dolari. Pentru TREBUIE! filiala Brăila, o șansă în plus a fost înscrirea în rețeaua ONPHR și întâlnirea cu Fundaţia Principesa Margareta a României, întâlniri  ce au deschis o nouă cale de urmat – aceea a profesionalizării activităţii organizaţiei, a trecerii de la faza de pionierat a organizaţiei de părinţi la stadiul de organizaţie activă în domeniul promovarii drepturilor tuturor oamenilor cu dizabilități
TREBUIE! a devenit astfel un actor important în dezvoltarea de politici de integrare educaţională, socială şi profesională a persoanelor cu dizabilități
Filozofia de bază a echipei și  părinților de la TREBUIE! este că FAMILIA reprezintă mediul cel mai bun pentru creşterea şi dezvoltarea unui om. Dar viaţa de familie trebuie completată cu o viaţă activă în comunitate deoarece toţi oamenii au nevoie de prieteni, de comunicare şi mai ales de manifestarea personalitatii si valorii lor in prezenta celorlalti pentru ca  nici o familie, oricât de bună ar fi, nu poate să suplinească nevoia de viaţă socială

Astfel TREBUIE! a decis să militeze pentru dezvoltarea de servicii în comunitate oferind  modele de buna practică devenind un actor important pe scena serviciilor locale pentru copii și adulții cu dizabilități.
În anul 1997 deschide primul Centru de pedagogie curativă şi educaţie specială a copiilor cu deficienţe mintale severe  din Brăila
În anul 2002  TREBUIE inaugurează Centrul de Abilitare pentru Trai Independent într-o locaţie proprie, printr-un proiect derulat în parteneriat cu Consiliul Local Municipal Brăila şi Grupul Şcolar “Ana Aslan” cu finanţare prin Programul PHARE ACCES al Uniunii Europene.
În anul următor în cadrul unui proiect de schimb de bune practici,  TREBUIE! vine în  contact cu organizaţia germană ChristophorusWerk-Erfurt, o organizaţie care va oferi asistenţă tehnică, suport financiar şi motivaţional, formare de personal,  astfel încât  serviciile de recuperare, integrare şi consiliere să se desfăşoare cu acelaşi impact asupra beneficiarilor ca în orice serviciu social din spaţiul european.  Odată cu creşterea numărului şi calităţii serviciilor, numărul de membri a crescut de peste 10 ori și tot mai mulţi specialişti, parteneri şi voluntari au venit aproape de TREBUIE!.
Pentru TREBUIE, toamna 2020 a adus Licențierea serviciului Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Teodora. Doar cei care au parcurs etapele de acreditare ale unui furnizor de servicii sociale și cele de licențiere ale unui serviciu social de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, ne pot înțelege bucuria și mândria. Centrul de zi desfășoară următoarele activități: Informare si consiliere sociala, Consiliere psihologica, Abilitare si reabilitare, Deprinderi de viata independenta, Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru muncă angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă, Integrare si participare sociala si civica.
În timp Organizatia TREBUIE! Braila a traversat mai multe etape de acreditare și licențiere pentr u furnizarea de servicii sociale conform:
– Certificat de acreditare nr. 0005001 din 09.12.2005 pentru Servicii de recuperare; integrare/reintegrare in baza deciziei nr. 2 din 9.12.2005
– Certificat de acreditare nr. 0006692 din 14.11.2008 pentru Servicii de integrare/reintegrare; recuperare; activitati si servicii de consiliere si informare
– Decizie nr. 23 din 11.11.2011 pentru Servicii de Recuperare si Reabilitare; Sprijin pentru integrare social si profesionala; Activitati si servicii de consiliere,informare si mediere profesionala; Suport si asistenta pentru familie si copii aflati in dificultate
– Licența de functionare seria. LF, nr. 0000305 din 05.10.2015 pentru serviciul social – Centrul de Abilitare pentru Trai Independent
În prezent, Organizatia Trebuie! – Braila este furnizor acreditat de servicii sociale conform Certificat seria AF numar 000323 emis de MMFPSPV și are un serviciul social licențiat – Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabiliăți Sf. Teodora conform licentei de functionare seria. LF, nr. 0000305 din 05.10.2015, fiind prima organizație de părinți din Brăila care a inițiat aceste servicii terapeutice și de integrare educațională pentru copii și tineri cu dizabilități intelectuale severe /asociate aflați în grija familiei.

De-a lungul timpului beneficiari direcți proiectelor au fost peste 150 copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mintale/asociate severe, aflaţi în ocrotirea familiei.
Dar mai importantă resursă a fost credibilitatea născută din toate acțiunile in folosul copiilor si oamenilor cu dizabilitati din credinta cu tărie in egalitatea de sanse, în principiile nondiscriminarii a faptului ca oamenii cu dizabilitati sunt tot oameni care se pot manifesta normal într-un mediu adaptat nevoilor și posibilităților lor, din respectarea legislației în domeniul social.

Expertiza în domeniu și promovarea principiilor eticii au determinat cooptarea asociației în comisii si grupuri de lucru, precum și recunoașterea publică la nivel local. Consemnăm o parte din acestea:
– Comisia Judeteana privind Incluziunea Sociala Braila – Ordin nr. 255 din 27.08.2009; Ordin nr. 615/02.11.2010; Ordin nr. 437/27.07.2010; Ordin nr. 112/31.03.2011; Ordin nr.260/10.11.2011; Ordin nr. 184/04.07.2013; Ordin nr. 70/11.02.2013; Ordin nr. 136/29.04.2013, emise de Institutia Prefectului Braila.
– Consiliul Consultativ al Directiei de Asistenta Sociala Braila – Hotararea de Consiliul Local nr. 98/27.03.2014 ; Hotararea de Consiliul Local nr. 272/27.07.2016
-Comitetul judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap – Hotararea nr.6 din 28.01.2009
– Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale (perioada 2005 -2011)
Membru in grupurile de lucru :
– Grupului la nivel înalt pentru Copiii României (2003)
– Grupul de lucru Sănătatea de bază,  grup organizat in cadrul proiectului ADVOCACY for bulding a national consensus on children rights monitoring structures and creating the intruments for monitoring of children rights, finantat de Reprezentanta UNICEF in Romania
– Grupuri de lucru ale FONPC pentru:
– Elaborarea Rapoartelor alternative la Raportul de Țară, privind respectarea Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului în România, ale Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC catre Comitetul Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului – Geneva referitoare la Rapoartelo Periodice al Guvernului Romaniei, în vederea influenţării procesului de revizuire/actualizare a politicilor publice privind drepturile copilului în România (pentru intervalul 2003-2015)
– Elaborarea de indicatori pentru monitorizarea respectarii drepturilor copiilor în cadrul proiectului FONPC, Advocacy pentru construirea unui consens la nivel naţional privind structuri independente de monitorizare a drepturilor copilului şi instrumente de monitorizare a drepturilor copilului, finanţat de reprezentanţa UNICEF în România.
– Evaluarea şi aplicarea instrumetelor de monitorizare pentru dreptul la educaţie şi timp liber în vederea ameliorării procedurilor de monitorizare şi raportare bazate pe drepturi.
– Amelioararea ghidurilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului , domeniul – Sănătatea de bază şi bunăstare în cadrul proiectelor inițiate de FONPC

Deși este o organizație de părinți, cu buget anual mic și cu număr mic de beneficiari, Organizația TREBUIE! Brăila, a acționat multidimensional și continuu pentru:
FURNIZARE DE SERVICII:
– Programe de recuperare/reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilități: Centru de pedagogie curativă şi educaţie specială a copiilor cu deficienţe mintale severe, Servicii tip “Centru de Zi” în Centrul de Abilitare pentru Trai Independent – CATI, Clasă specială pentru copii autiști, Centrul de pedagogie curativă și educație specială, Centru de terapie ocupationala pentru tineri cu dizabilitati medii si usoare – miniatelier de confectionat lumanari si obiecte artistice (felicitari, ornamente, tablouri, icoane), Cabinet de kinetoterapie și masaj ALPHA  cu activități specifice: gimnastica medicala, execitii fizice de recuperare a mobilitatii, de stabilire a echilibrului, xercitii de stretching, exerciții de baza, ridicare de greutati si diferite tipuri de mers, masaj terapeutic, masaj de relaxare (somatic), Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Teodora etc.
ACTIVITĂȚI DE INTEGRARE ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII:
– Activitati de socializare in comunitate: iesiri la cofetarie, fastfood KFC, McDonald`s, la film, participarea la competiții culturale, artistice si sportive (Special Olympics, Impreuna pentru Viitor, Uniti prin Arta).
– Activitati de club: aniversari si onomastice, serbari cu ocazia zilelor de 1, 8 Martie, Paste, 1 Iunie Ziua Internationala a Copilului, 3 decembrie Ziua Internationala a Persoanei cu Dizabilitati, Craciun
– Tabere, Excursii și  Pelerinaje: Manastirea Dervent si Pestera Sf. Andrei; Manastirea Prislop – Hateg; Moastele Sfintei Parascheva – Iasi; Manastirea Bujoreni – Vaslui; Manastirea Bogadan si Manastirea Casin – Bacau; Manastirea Tudor Vladimirescu – Galati; Manastirea Suzana- Prahova; Manastirea Sinaia – Prahova; Excursii la mare – Constanta si Navodari; Excursii la munte: Predeal – Brasov, Rasnov- Brasov, Sinaia – Prahova, Slanic Moldova – Bacau, Slanic Prahova- Prahova, Tabere:  Arbanasi -Buzau, Busteni, Caprioara – Dambovita, Stejarul – Dambovita, Mocearu – Buzau, 2 tabere Lacu Sarat – Braila etc)
Succese ale acestor participari:
– Competitii culturale si artistice: Concursul de Dans “Împreună pentru Viitor“ din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară SNAC – echipa CATMOND: Locul I faza regională – aprilie 2009; Locul I faza judeţeană – martie 2009; Locul II si premiul juriului, faza naţională – mai 2009; Participare specială la invitaţia juriului în gala fazei – mai 2009; Locul I la faza regională – aprilie 2010; Premiul special al juriului la faza – mai 2010; Locul I faza judeţeană – aprilie 2012; Locul III faza – mai 2012
– Competitii sportive: Medalia “Meritul Sportiv” în clasa a III-a oferită de preşedintele României Traian Băsescu (16 martie 2009)Special Olympics România: Locul III – Arad 12-13 mai 2006, Locul III şi locul IV la Jocurile – Slovenia 2008, Locul II februarie 2008, Locul III – Idaho, Statele Unite ale Americii februarie 2009, Locul I – iunie 2009, Locul II – iunie 2009, Locul I;- iunie 2009, Locul I – iunie 2010 Locul IV – iunie 2010, Locul I si III – mai 2010, 3 medalii de aur, 3 de bronz și de 2 ori locuri IV – iunie 2011, Medalii de argint şi bronz – noiembrie 2011, Locul I – iunie 2012, Locul II – iunie 2012, Locul I iunie 2012, Locul I – iunie 2014, Locul II – iunie 2014, Locul III – iunie 2014, 4 medalii de aur si 2 de bronz – mai 2015
– Expozitii si spectacole: Spectacolul “Noi despre Noi” cu ocazia Zilei Internationale de Solidaritate cu Persoana cu Handicap; Spectacolul “ A trai este mai mult decat a exista” Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati; “Expozitia ursilor “ in foaierul teatrului Maria Filotti – octombrie 2003; Expozitia ALIZEE – martie 2004
INFORMARE ȘI CONSILIERE:
– asistenta tehnica pentru beneficiarii organizatiei, in vederea obtinerii tutelei, obtinerii de documente, acte de identitate, a unor drepturi cu caracter social, a obtinerii si pastrarii unui loc de munca, facilitarea accesului la alte tipuri de prestatii si servicii sociale
– actiuni si evenimente de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile destinate persoanelor cu dizabilitati, legislatia si drepturile persoanelor cu dizabilitati, consiliere juridica
PROGRAM DE SPRIJIN AL FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI AFLATE ÎN DIFICULTATE: masa calda zilnica pentru beneficiari, pachete ocazionale, cadouri cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun.
FORMARE DE PERSONAL:
– cursuri/stagii de formare pentru personal angajat și voluntari la organizația Cristophoruswerk/Germania (2002, 2003, 2006, 2010, 2012, 2014); Curs de Advocacy si de Dezvoltare organizationala/planificare strategica/fundraising organizate de FONPC; Curs Managementul Proiectelor Europene – MTS prin Direcţia de Programe şi Proiecte pentru Tineret; specializare „Competente sociale si civice”; Curs „Sanatatea mintala a tinerilor consumatori de alcool, tutun si afectati de abuzul familial”; Curs „ Scrierea propunerilor de finantare in contextul programului Tineret in Actiune”
– Participări ale personalului, membrilor CD, la simpozioane, conferințe, workshopuri. Exemple: workshop în Terapia 3C+, Conferinţa internaţională” Economia socială în practică: rolul economiei sociale în reintegrarea socio-profesională a persoanelor defavorizate” – C.R.E.D.; Conferinţa de închidere a proiectului „Promovează femeia”; Seminarul „Cultura participativă în Regiunea Sud-Est” – Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală Seminar Informativ Regional; Seminar local Impactul implementării metodelor interactive de învăţare prin utilizarea teatrului de păpuși în dezvoltarea abilităților sociale și relaționale pentru copii asistați social; Conferinţa europeană” Drepturile persoanelor cu dizabilităţi din România în context european” Seminar “Inovare in ocupare pentru femei-voci pentru comunitate!” ASSOC; ForumulFamiliilor – Motivation si Special Olympics.
VOLUNTARIAT: Există colaborări cu peste 400 de voluntari
– Voluntari cu experiență de la Corpul Pacii, Serviciul European de Voluntariat
– Elevi si cadre didactice din: Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Colegiul Național „Ana Aslan”, Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Colegiul Național “Gheorghe Munteanu Murgoci “, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Liceul Tehnologic „Gh.K. Constantinescu” Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Panait Cerna”
– Părinți, membri de familie, specialiști.
EVENIMENTE DE STRÂNGERE DE FONDURI; evenimente caritabile Magic de Craciun 2014 si Armonie in Diversitate 2015, campanie 2%, sponsorizari, donatii, targuri si expozitii cu vanzare.
ADVOCACY; PROMOVARE DREPTURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL DIZABILITĂȚII:
– Mese rotunde: «Contractarea serviciilor sociale: o solutie pentru a raspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din judetul nostru!» 13 octombrie 2015. “Monitorizarea Dreptului la educaţie şi timp liber” în România, “Parteneriatul o cale de acces la success” – 20.06.2002 in cadrul proiectului ASIST (Asistenta Speciala si Integrare Sociala pentru tinerii cu handicap). Euro Acces – Aceasta este calea 6.03.2003
– Întalniri de lucru cu Autoritățile Publice Locale: Participare prin consultare la elaborarea Strategiei de Dezvoltarea Durabilă a judeţului Brăila 2010- 2015 şi a strategiei aferente perioadei 2016-2020. Realizarea de propuneri cu privire la Strategia de Dezvoltarea Durabilă a judeţului Brăila (2015 – 2020) şi Planul Judeţean – Incluziunii Sociale şi Protecţiei Sociale
SUCCESE TREBUIE!” – Filiala Brăila și-a asumat misiunea de a promova politici sociale pentru creşterea calităţii vieţii, respectarea drepturilor şi nondiscriminarea persoanelor cu dizabilităţi conform deviezei:
O LUME MAI BUNA PENTRU OAMENII CU DIZABILITAȚI
O LUME MAI BUNA PRIN NOI, ESTE O LUME MAI BUNĂ PETNRU NOI TOȚI,
Ca rezultat al acestui demers continuu, fără întrerupere timp de 25 de ani, în pomul din grădina Organizației TREBUIE! Brăila au înflorit succese care au adus bucurii atât în sufletul beneficiarilor – copii și tineri cu dizabilități dar și în sufletul părinților și echipei. Prezentăm câteva din SUCCESELE pe care le apreciem ca premiere locale ale activității în domeniul integrării și apărării drepturilor oamenilor cu dizabilități desfășurată de Organizația TREBUIE!, Brăila precum și recunoașteri ale acestor succese
– 1996 Prima asociaţie de părinţi activă în comunitatea brăileană, implicată în dezvoltarea de servicii şi politici incluzive.
– 1997 Primul Centru de pedagogie curativă şi educaţie specială a copiilor cu deficienţe mintale severe înfiinţat în Brăila
– 2001 Primul Centru de abilitare pentru trai independent pentru tineri cu dizabilităţi mintale severe şi medii înfiinţat în Brăila
– Noi servicii pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi intelectuale aflati in grija familiei proprii: cabinet de kinetoterapie şi masaj, miniatelier de lumânări.
– Prima clasa specială de copii autişti
– Realizarea unui ghid de activitati extracurriculare și a unui curriculum adaptat pe componenta de deprinderi de viata independenta la copiii cu dizabilitati mintale severe distribuit in minim 100 institutii (scoli speciale, ccd, ong-uri – centre de zi)
– Primul curs de voluntariat şi prima echipă de voluntari instruită şi angajată civic, prima tabără de voluntariat.
– Crearea unui cadru participativ la competitii sportive și artistice a persoanelor cu dizabilitati
– Dezvoltarea organizațională și eficientizarea serviciilor cu sprijinul voluntarilor PEACE CORPS – Mike Visel, Mercedes RioFrio, Joan Miller
– Publicații: Ziarul NOI, pliante și buletinelor informative, Agenda VolunDAR
– Elaborarea și implementarea a peste 40 de proiecte în parteneriat cu colaboratori APL-uri şi ONG-uri.
– Organizarea anuală a minim 4 evenimente publice de strângere de fonduri prin de standuri publice, expozitii, spectacole, campanii anuale 2% CHIAR AJUTA, baluri de caritate etc
– Menţiune în cadrul Galei premiilor societăţii civile 2008
– Premiul I în cadrul concursului „Tânărul voluntar al anului 2010” – pentru voluntarul Organizației Trebuie – Ionuţ Eugen Stoian
– Premiul I în cadrul concursului „Tânărul voluntar al anului 2011” – pentru voluntarul – Dana Cristina Ilie
– Premiul special al juriului în cadrul concursului „Tânărul voluntar al anului 2012
– Premiul pentru „Sensibilizare și implicare civică prin voluntariat” în cadrul Galei Voluntariatului Brăilean (decembrie 2013)
– Proiectul anului 2014 „PARTICIP, DECI EXIST!” Diplomă la Gala Premiile Culturale Brăilene pentru anul 2014, ediția a IV-a
– Diplomă de excelență pentru contribuții aduse la dezvoltarea municipiului Brăila acordata de Consiliul Local Municipal Braila, decembrie 2003
– „Recunoastere din partea USAID, Director Regional James Ray Kirkland, mai 2006 în urma vizitării Centrului nostru de zi „Draga doamna Ilie, am dorit sa va spun ca a fost o placere sa va intalnesc si sa va multumesc pentru ce faceti cu copiii pe care i-am vazut in vizita noastra la Braila. A fost foarte impresionant si sunt extrem de multumit ca ati putut obtine suport prin grantul de la Motivation Romania pentru a lucra cu acesti copii. Imi doresc sa putem face mai multe dar in realitate, oameni ca dumneavoastra si tipul dumneavoastra de ONG, fac munca adevarata.
IMPACTUL ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL DIZABILITĂȚII
Pe parcursul celor 25 de ani, TREBUIE a inițiat, organizat și participat la numeroase acțiuni din arii diferite: administrație locală și politici publice, legislație, voluntariat și angajament civic, educație, dezvoltarea sectorului ONG, reprezentare și promovare a drepturilor oamenilor cu dizabilități, dezvoltarea de servicii sociale, integrare școlară și monitorizare drepturi, formare de resurse umane specializate în lucrul cu copii și tinerii cu dizabilități cu impact asupra domeniului dizabilității.
Scopul a fost unul singur: o viață mai bună pentru oamenii cu dizabilități intelectuale/asociate Există mai multe neîmpliniri și îndoieli dar există și o mare certitudine: că multe bătălii au fost câștigate, iar felul în care se comportă toți beneficiarii programelor este o mărturie că tot efortul se merită, că a contat fiecare pas și acțiune , fiecare luare de poziție prin diverse metode, instrumente și participări:
– Reprezentare în comisii la nivel local: Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Brăila, Consiliul consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
– Realizarea de propuneri cu privire la Strategia de Dezvoltarea Durabilă a judeţului Brăila (2015 – 2020) şi Planul Judeţean – Incluziunii Sociale şi Protecţiei Sociale (2013)
– Organizare – Masa Rotunda cu tema: «Contractarea serviciilor sociale: o solutie pentru a raspunde eficient la nevoia de servicii sociale a grupurilor vulnerabile din judetul nostru!» -13 octombrie 2015, în parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
– Implicare în campania privind legislaţia referitoare la subvenţionarea şi concesionarea serviciilor sociale. Printr-o scrisoare către Camera Deputaţilor şi Camera Senatului, Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale TREBUIE filiala Brăila, şi-a exprimat dezacordul privind aprobarea măsurilor prevăzute de proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege şi a atras atenţia asupra consecinţelor grave ce vor fi resimţite în comunităţile în care această subvenţie va fi sistată.
– Participarea la elaborarea celui de-al treilea Raport Alternativ la Raportul de Ţară cu privire la respectarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului în România.
– Organizare Masa rotundă la nivel local cu tema “Monitorizarea Dreptului la educaţie şi timp liber în România”, eveniment organizat de echipa TREBUIE! Brăila ca actori important pentru dezvoltare şi participare în domeniul protecţiei şi implementării drepturilor copilului în cadrul proiectului proiectului cu acelaşi titlu, implementat de FONPC în parteneriat cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, finanţat de Fundaţiile Velux – componenta „Micro-granturi – paşi către autonomie”
– Eveniment de sensibilizare: Avocati pentru  drepturile noastre – Festivalul Drepturilor Copilului in imagini si mesaje
– Evenimente anuale de promovare a drepturilor copiilor autisti ”Ziua Internationala de Constientizare a Autismului ” (2014-2015-2016)
– Seminar ”Schimb de idei pentru o comunitate incluzivă”, cu participare internațională, reprezentanti ai Organizatiei Christophoruswerk, Germania, 2010
– Seminar “Dezvoltarea de servicii pentru persoanele cu dizabilitati” – 2007
– Seminarul „Politica si politicile sociale in egalizarea sanselor pentru persoanele cu dizabilitati” – proiectul Manifestul Parintilor – 18 oct 2004
– Servicii sociale si de educatie – prezent si perspective” – seminar organizat de TREBUIE si Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala Braila, desfasurat sub egida Anului European al Persoanelor cu Dizabilitati finantat prin programul “Enfance Roumanie”, componenta inovatoare pentru Copii Familii in Dificultate. 25 – 26 oct 2003
– Masa rotunda cu tema “Parteneriatul o cale de acces la success” – 20.06.2002 in cadrul proiectului ASIST (Asistenta Speciala si Integrare Sociala pentru tinerii cu handicap)
– Masa rotunda cu participare internațională (reprezentantii Organizatiei Christophoruswerk Germania si Organizatiei Malteser Hilfsdienst)– 6.03.2003
– Conferinta nationala “ Handicapul mental incotro?” ianuarie 2002
– Masa rotunda – Integrare pas cu pas pentru copiii cu handicap
– Masa rotunda ”Accesul la viata independenta “ – 13 oct 2002 in cadrul proiectului “ Civic – Activ” finatat de Biroul Bancii Mondiale in Romania.
– Seminar ”O viata mai buna pentru copiii cu dizabilitati”

ATRAGEREA SUPORTULUI ALTOR ACTORI ÎN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE Prezentăm o listare succintă a proiectelor derulate în 25 de ani cu parteneri locali și din surse variate de finanțare

SUBVENŢIONAREA CENTRULUI DE ABILITARE PENTRU TRAI INDEPENDENT ÎN BAZA LEGII 34/1998
Parteneri: Colegiul Naţional “Ana Aslan”, ChristophoruWerk –Erfurt, CLM, Catedrala Naşterea Domnului Brăila, Biserica Sfinţii 40 Mucenici, Asociaţia Cercetaşilor din România Brăila, Şcoala Postliceală “Intellectum” Galaţi, Liceul Pedagogic” D.P.Perpessicius” Brăila, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Galaţi, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Grupul Şcolar Ghe.K.Constantinescu,
Finanțare:
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială, Brăila 2002-2016
– 120 000 000 lei (2002), 120 000 000 lei (2003), 120 000 000 lei (2004), 96 000 000 lei (2005), 12 000 ron (2006), 21 360 (2007), 21 323 (2008), 37 200 (2009), 27 225 ron (2010), 42 000 (2011), 42 000 (2012), 38 100 (2013), 54 600 (2014), 30 465 (2015)
Consiliul Local Municipal prin prin Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Brăila: 2011- 2020
– Finanţare de la bugetul local 43223 ron (2011), 24 550.34 (2012), 22 581 (2013), 20 975 (2014), 10 400 (2015), 15.600 (2016), 13.200 (2017), 15.840 (2018), 23.040 (2019), 4992 (2020)

O LUME MAI BUNĂ PRIN NOI 2021
Parteneri: Cercetaşii României – Nufărul Alb Brăila și Asociația Botez Vlad Sergiu
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila

Caruselul AS 2020
Parteneri: SOS AUTISM Braila și Asociația Botez Vlad Sergiu.
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 11234.5 ron

Spune DA, IMI PASA! 2019
Parteneri: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila.
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 8232 ron

EGAL=cu TINE! 2018
Parteneri: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila.
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 9706 ron

VolunDAR 2017
Parteneri: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila.
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 7970ron

ŞCOALA VOLUNTARILOR 2016
Parteneri: Asociaţia ARIN, Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila, Liceul Teoretic Mihail Sebastian Brăila.
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 7546 ron

ECOSTIL de la EGAL la EGAL- 2016
Parteneri: Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Colegiul Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau
Finanţare: Organizaţia TREBUIE!,  resurse umane voluntare.

Când tinerilor LE PASĂ! – 2015
Beneficiari direcţi: 57 tineri, cu vârsta între 14 – 35 ani, din: Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! filiala Braila, AMURTEL Buzau, Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! – filiala Buzau, Asociaţia “Alături de noi pentru viitorul tău” Galaţi și 6 institutii de invatamant: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila, Liceul Teoretic Mihail Sebastian Braila, Colegiul National Nicolae Balcescu Braila, Colegiul Tehnic de Alimentatie şi Turism “Dumitru Moţoc” Galati, Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău,  Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani și 26 de beneficiari ai Organizaţiei TREBUIE! Brăila
Parteneri: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila şi Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”
Finanţare: Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 9403 ron

PARTICIP, DECI EXIST! – 2014
Parteneri: Asociaţia Cercetaşii României şi Centrul Local Brăila; Colegiul Tehnic Edmond Nicolau
Finanţare: MTS prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 8067 ron

PROIECT SERVICII SUPORT PENTRU O VIATA ACTIVA – 2004
Rezultate: Infiintarea unui Centru de terapie ocupationala pentru tineri cu dizabilitati medii si usoare – miniatelier de confectionat lumanari si obiecte artistice (felicitari, ornamente, tablouri, icoane), Amenajarea unui cabinet de kinetoterapie si masaj; Crearea unui centru de formare, informare si consiliere pe problematica dizabilitatii.
PARTENERI: Consiliul Judetean Braila, Serviciul Public Judetean De Asistenta Sociala Braila
Finanţare: ORGANIZATIA CHRISTOPHORUS WERK, ERFURT, GERMANIA 10 000 euro

VOLUNTAR PENTRU BINELE COMUNITĂŢII -2013
Parteneri: Asociaţia Cercetaşii României – Centrul Local Brăila
Finanţare: MTS prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila – 8067 ron

MONITORIZAREA DREPTULUI LA EDUCAŢIE ŞI TIMP LIBER-2013
Partener: FONPC în parteneriat cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi desfăşurat în cadrul Parteneriatului privilegiat gestionat de SOS Satele Copiilor Danemarca.
Finanţator: Fundaţiile Velux – componenta „Micro-granturi – paşi către autonomie prin FONPC

STILUL – ECO NE PRINDE BINE PE TOŢI!- 2013
Parteneri: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă; Muzeul Brăilei
Finanţare: resurse proprii

UN ZÂMBET SĂNĂTOS – UN SUFLET FRUMOS- 2012 -2013
Parteneri: Şcoala Postliceală “Intellectum “Galaţi, Colegiul Naţional Ana Aslan
Finanţare: voluntariat și resurse proprii

VOLUNTARI ÎMPREUNĂ CONSTRUIND O LUME MAI BUNĂ! 2011 – 2015
Parteneri: Colegiul Naţional Ana Aslan, Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau- furnizare resurse umane voluntare, Centrul Şcolar pentru Educaţie incluzivă, Grupul Şcolar Ghe. K.Constantinescu
Finanţare: voluntariat și resurse proprii

SCHIMB DE IDEI PENTRU O COMUNITATE INCLUZIVĂ 2010 – 2015
Parteneri: Christophorus Werk, Erfurt, Germania, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila, Colegiul Naţional Ana Aslan
Finanţare: Christophorus Werk – 16 320 ron (2010),12 774.12 ron (2011), 20 419.32 ron (2012), 13 119 ron (2013), 24 395 (2014), 19 125 (2015).

SPRIJIN PENTRU SERVICIUL DE INTEGRARE/REINTEGRARE ÎN BAZA LEGII 215/2001 (2008-2010)
Parteneri: DAS Brăila, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau
Finanţare: Consiliul Local Municipal – 91 365 ron (2008), 100 000 ron (2009), 55948 ron (2010)

DESCOPERĂ ŞI LUMEA MEA! – 2007-2008
Parteneri: Grup Şcolar Industrial Edmond Nicolau, Scoala Profesională Specială
Finanţare: UNICEF – 25 224 ron

ACTIV ÎN COMUNITATEA MEA – 2007
Parteneri: Consiliul Judeţean Brăila, Christophorus Werk, Erfurt- Germania
Finanţare: Co-Operating Netherlands Foundations For Central And Eastern Europe – 34917.5 ron

ZÂMBIM ÎN WEEK END – Club deschis şi copiilor cu dizabilităţi de la sate – 2007
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, ANMRF Louis Pasteur
Finanţare: Ministerul Afacerilor Externe al Franţei prin FONPC – 15 885,5 ron

ŞI NOI – Centru de zi pentru tineri cu handicap mintal sever – 2007
Partener: Grup Scolar Ana Aslan
Finanţare: Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap – 70 501 ron

ASISTENŢĂ PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI SEVERE – 2006
Parteneri: MOTIVATION, D.G.A.S.P.C BRĂILA
Finanţare: UNICEF

SPRIJINUL COMUNITĂŢII – SĂ CREŞTEM ÎMPREUNĂ – 2005
Partener: Serviciul Public Judeţean de Asistenţă Socială
Finanţare: CORPUL PĂCII – 2247 $

MANIFESTUL PĂRINŢILOR – 2004
Partener: Serviciul Public Judeţean de Asistenţă Socială
Finanţare: BANCA MONDIALA – 4000 $

SERVICII SUPORT PENTRU O VIATA ACTIVA – 2004
Parteneri: Consiliul Judetean Braila; Serviciul Public Judetean De Asistenta Sociala Braila
Finanţare: ORGANIZATIA CHRISTOPHORUS WERK, ERFURT, GERMANIA – 10 000 euro

INCLUSIV EU – 2004
Partener: Serviciul Public Judeţean de Asistenţă Socială
Finanţare: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap – 350.000.000 lei

EDUCAŢIE PENTRU VIAŢA INDEPENDENTĂ (2003-2004)
Parteneri:Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Şcoală Specială de Fete
Finanţare: WORLD LEARNING – USAID – 18.300 $

SUNT ŞI EU COPIL CA TINE!- 2004
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Şcoală Specială de Fete
Finanţare: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului – 5000 Euro

SALVĂM COPIII SALVÂND FAMILIA! – 2003
Parteneri: Consiliul Judeţean Brăila, Serviciul Public Judeţean de Asistenţă Socială Brăila
Finanţare: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului – 4577 Euro

MAI INDEPENDENT, MAI INTEGRAT! – 2003
Rezultate:Realizarea unei videoteci care cuprinde modele de bună practică în logopedie pentru persoanele cu deficienţe mintale severe
Partener: CORPUL PĂCII ROMÂNIA
Finanţare: CORPUL PĂCII ROMÂNIA – 1038 $

CENTRU DE CONSILIERE PENTRU COPIL ŞI FAMILIE 2002 – 2003
Partener: Şcoală Specială de Fete, Specialişti voluntari
Finanţare: Organizaţia RADDA BARNEN – SUEDIA –4000 $/an

FORMARE DE FORMATORI 2002 – 2003
Partener: CORPUL PĂCII ROMÂNIA
Finanţare: CORPUL PĂCII ROMÂNIA – 1940$

EUROACCES – ACEASTA ESTE CALEA! – 2002
Parteneri: Organizaţia CHRISTOPHORUS WERK, Erfurt, Gemania, Organizaţia MALTESSER HILFSDIENDST e. V, Erfurt, Germania
Finanţare: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – fonduri PHARE – 3468$

CIVIC-ACTIV – 2002
Parteneri: Grup Şcolar Sanitar “Ana Aslan”, Televiziunea locală Mega TV, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap
Finanţare: Biroul Bancii Mondiale in Romania – 6000 $

SINCRON – CONSTRUCŢIE DE ECHIPE – 2002
Partener: Grup Şcolar Sanitar “Ana Aslan”
Finanţare: Fundaţia Principesa Margareta a României – 8000 Euro

ASIST – ASISTENŢĂ SPECIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ PENTRU TINERII CU HANDICAP – 2002
Parteneri: Consiliul Local Municipal Brăila, Grup Şcolar Sanitar “Ana Aslan” – furnizare resurse umane voluntare, Grup Şcolar “Edmond Nicolau” – furnizare resurse umane voluntare
Finanţare: Delegaţia Comisiei Europene în România – Program PHARE ACCES– 32.103 Euro

PROIECT: SMILE PINOCHIO! 2001-2002
Parteneri: Grup Şcolar Sanitar “Ana Aslan”, Spitalul Sf. Pantelimon, Brăila – Secţia Psihiatrie
Finanţare: SMILE ROMANIA APPEAL – 3837$

SALT—servicii eficiente pentru dezvoltarea managementului organizaţional 2001-2002
Parteneri: Grup Şcolar Sanitar “Ana Aslan” – furnizare resurse umane voluntare, Grup Şcolar “Edmond Nicolau” – furnizare resurse umane voluntare
Finanţator: Fundaţia Principesa Margareta a României – 3000$

INTEGRARE ŞCOLARĂ – 1999-2000
Parteneri: Şcoală Specială de Fete, Consiliul Local Municipal Brăila
Finanţator: Fundaţia SIROIS (OPEN HAND) 500 $, Sindicatul Învăţământ Brăila.

CENTRUL DE ZI “IRIS – 1998-2003
Parteneri: Şcoală Specială de Fete, Consiliul Local Municipal Brăila
Finanţare: Organizaţia RADDA BARNEN – Suedia, 4000 $

Primul proiect CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ŞI EDUCAŢIE SPECIALĂ PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI CU NEVOI SPECIALE – 1997-1998
Obiectiv:Integrarea socială şi educaţională a copiilor cu deficienţe mintale severe
Rezultate: Incluziunea educaţională într-un program zilnic a 14 copii şi adolescenţi cu deficienţe mentale severe; Acces la terapii specifice şi personal calificat; Crearea unor deprinderi de autoservire şi comunicare cu mediu social; Pregătire preşcolară şi includere în învăţământ a 4 copii; Crearea unui model alternativ la instituţionalizare “Centru de zi” – singurul din oraş; Implicarea voluntară a părinţilor; Atragerea atenţiei autorităţilor; Sensibilizarea comunităţii cu privire la nevoile reale ale copiilor cu dizabilităţi mentale severe; Frecventarea centrului de un număr de 18 de copii şi adolescenţi din care 4 au fost integraţi şcolar.
Parteneri: Şcoală Specială de Fete, Consiliul Local Municipal Brăila
Finanţare: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 10 000 EQ, Organizaţia RADDA BARNEN – Suedia

NE-AU FOST BUNI PRIETENI
JURNALIȘTII din media locala care s-au bucurat și întristat împreună cu noi la succese și căderi
ARTISTII care au dansat, recitat și cantat probono pentru noi,
DONATORII și SPONSORII cunoscuti sau necunoscuți care au facut un gest de susținerea financiara însotit cuvinte de încurajare pe care îi regasim pe site
www.trebuiebraila,ro

EPILOG
De luni până vineri, în fiecare dimineaţă, Irina – o autista şi alţi  prieteni şi colegi, îşi simt bătăile inimii crescând în asteptarea microbuzului care îi ia pe fiecare de acasă şi îi duce la Centrul de zi, din cartierul Vidin al orașului Brăila. Ei sunt NOROCOŞII pentru că puţini oameni cu dizabilităţi au această şansă – şansa de a fi activi în mijlocul comunităţii lor.
În spatele acestei şanse stau nopţi nedormite ale părinţilor (în special al unuia din cei mai dedicați părinți apărării drepturilor oamenilor cu dizabilități, Ilie Teodora) ani de bătălii pe faţă sau ascunse cu rigiditatea sistemului de asistență socială, cu lipsa de resurse sau cu indiferenţa dar şi prietenia şi solidaritatea unor oameni care au recunoscut şi respectat valoarea umană a persoanelor cu dizabilităţi.
Pășind în Centru de Zi de la TREBUIE ai sentimentul că descoperi o altă Românie, cu oameni şi fapte simple, neatinşi de toate trăirile josnice, cu o pace şi o linişte care fac viaţa frumoasă .
Au confirmat toţi cei care au cunoscut direct echipa de la TREBUIE!- specialişti sau nu.
De la echipa, parinții si tinerii de la TREBUIE! oricine poat învăţa două lecții –
Lecția recunoştinţei de a fi sanatos şi
Lecția de a trăi frumos în obișnuit.
E drept ca aceste doua lucruri nu sunt cuantificate decât în banca inimii dar ele oferă acel echilibru și acea armonie a vieții la care aspirăm toți.
Și mai poti învăța a treia lecție – Lecția Cercului:

Viața este formată din cercuri concentrice sau suprapuse.
Pe parcursul vieții în anumite momente noi, toți, ne rotim în interior sau în lumea care ne înconjoară-uneori concentric alteori dezvoltând spirale. Copiilor cu dizabilități le place această mișcare tocmai pentru că le permite să-și cunoască mai bine fiecare parte a corpului lor și mai ales pentru ca să perceapă lumea din jur ALTFEL decât o facem noi cei care alegem linia dreapta. E felul lor de a se încărca cu informații, e felul lor de a explora.
Tocmai de aceea CERCUL este nelipsit din viata copiilor, parintilor și echipei TREBUIE!.
Tot ceea ce am facut a fost să lărgim CERCUL astfel incat în cercul nostru să intre cât mai mulți oameni.
Pentru că daca nu esti un Einstein, un Nobel sau un Bill Gates, atunci poţi să laşi altfel urme în spatele unei vieţi obişnuite- poţi să faci fericit pe cineva de langa tine cu gesturi si fapte simple intrând in cercul lui, acordându-i un zâmbet și în timp ce-l tii de mână sa te întrebi
CUM POT SĂ AJUT ?

Aceasta metafora defineste cel mai bine batalia dusă PAS cu PAS de TREBUIE și de omul care nu a părăsit corabia timp de 25 de ani pentru că fiind dascăl crede în puterea educației iar ca mama Irinei, care crede in bunatate, în demnitate și valori umane, în egalitatea de șanse și în respectarea drepturilor tuturor oamenilor indiferent de statutul lor social

ASTEPTARI – doar două
Prima cea mai importanta –ATUNCI CAND NU VOM MAI FI NOI-FAMILIA SAU NU VOM MAI PUTEA SA LE ASIGURAM HRANA, CALDURA, IGIENA SI UN SARUT LA CULCARE …
SA EXISTE INSTITUȚII CARE SA-I OCROTEASCA MĂCAR ASA CUM AM FACUT-O NOI…

A doua – Să nu uitați să donați, oricât, oricând!
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! – filiala Braila
Str.Industriei,nr.18, bl.D2,sc.4, ap.64, loc. Braila, cod postal 810341
Tel mobil: 0723 192 394
E-mail: rotrebuiebr@yahoo.com
Web-site: www.trebuiebraila.ro
Facebook: https://www.facebook.com/organizatiatrebuiebraila.organizatia
CONT LEI: RO30 RNCB 0048 0259 1507 0001 BCR Braila
CONT EURO: RO46 RNCB 0048 0259 1507 0004 BCR Braila

PROMOVAREA SUCCESELOR SI ABILITĂȚILOR SPECIALE ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI  minicampanie media, buletine informative, rapoarte, studii, videoclipuri:
-Organizatia TREBUIE! Braila – https://www.youtube.com/watch?v=r6UTUvHhvZ4
-15 ANI TREBUIE  – https://www.youtube.com/watch?v=hkrMG-vV6lc
-Dupa 19 ani de TREBUIE – https://www.youtube.com/watch?v=R9gj5N_3C3s
-20 de lucruri pe care nu le stiti despre sora mea – https://www.youtube.com/watch?v=MftYdF0yq-E
-Descopera impreuna cu noi Braila pentru ca TREBUIE!  – https://www.youtube.com/watch?v=FPbOz22O3Hk
https://www.youtube.com/watch?v=0F-Yu1FLqwY
https://www.youtube.com/watch?v=XzjbHnyN-r0